Leden 28, 2019

Rekuperace

Vzt plzeň projekce

Rekuperace tepla neboli zpětné získávání tepla (ZZT) je proces, který využijeme především v zimě. Studený čerstvý venkovní vzduch např. o teplotě -15°C se ohřeje ve výměníku bez jakéhokoliv ohřívače na teplotu kolem 17°C. Princip je v tom, že teplý odpadní vzduchu si vymění teploty s přívodním vzduchem. To znamená, že odchází z domu studený vzduch a přivádíme do objektu teplý vzduch.
Účinnost rekuperačních výměníků je cca v rozmězí 75-95%.

Používají se dva typy ZZT:
Rekuperační – deskový – vzduch se nepotká a proto nedochází k promíchání například pachů nebo škodlivin z odpadního vzduchu (důležité použit například v kuchyních, wc nebo  do provozů se škodlivinami).

Regenerační – rotační – vzduch se v malém množství promísí a dochází k výměně tepla, ale i vlhkosti (vlhkost vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí 35-70%). Zejména v zimě dochází k vysušování vnitřního vzduchu a to má vliv na šíření bakterií a plísní.

– ZZT má výrazný vliv na úsporu tepla, vynaložených energií a financí na provoz